Vårt galleri erbjuder ett brett och spännande urval att utforska.I hyttan provas och skapas nya former och tekniker.


Maia Cunningham och Lars Sö, har ett långt konstnärligt samarbete bakom sig

som med åren  blivit en spännande produktion av unika  pjäser, samt små nischade serier.

Detta har resulterat i uppskattade utställningar i Europa.